نام: سیدصادق
نام خانوادگی: اسلامی راد
آدرس:
تلفن: 05138847748
همراه: 09151800165
توضیحات:
شغل: مدیر عامل
ایمیل: Islamirad@imenazma.org