نام: سعید رضا
نام خانوادگی: چاوشی
آدرس:
تلفن: 05118793191
همراه:
توضیحات:
شغل: بازرس فنی
ایمیل: Chavoshi@imenazma.org